Дорогі Браття і Сестри у Христі!

Допоможіть Живій Вервиці поширювати віру, моральність, завдяки Вашій молитві, пожертві на поширення віри!

Зробити пожертву в
фундацію "Живої Вервиці"

Свідчення про отримані ласки

Слава Ісусу Христу! Довгий час мала проблеми з ногами. Зробили операцію на вени. Пройшло паро років після операції і побачила в одному місці почервоніла нога, почула болі. Здавалось таке подібне до відкриття рани на нозі. До лікарів не зверталася. Молилася до багатьох святих. Я маю миро св. Філомени. Помастила ногу миром св. Філомени і почала відмовляти дев’ятницю. Скоро почула полегшення і в цьому місці гарно зажило. Складаю щиру подяку св.  Філомені, Матінці Божій, Ісусові Христові і всім святим.

Горак Надія (Львіська обл., м. Мостиська)

Назад
по Марія Колодій
Автор: о. Здіслав ШМАНЬДА

Щасливий той, хто думає про бідного

Дата публікації: 07-06-2010
жебрак
 Пошук відповіді у Біблії на питання про багатство і бідність спонукає нас повернутися майже до самих початків історії людства, навіть до її передісторії, яка оповідається у Книзі Буття. В історії патріархів та й в усій Книзі володіння матеріальні блага були ознакою Божого благословення (Бут 24,35), а добробут приписувався Божій ласці. Але не можна однозначно стверджувати, що злиденність та нестатки свідчать про відсутність Божого благословення. Розгортаючи цю тему, біблійні автори описують багато різних ситуацій. Найбільш важливі з них такі: 1) нестача необхідних для життя матеріальних благ і 2) утиск з боку сильніших (як іноземних загарбників, так і могутніх співвітчизників). Окремо йдеться про бідність як форму духовного життя. Однак, ми зосередимося на проблемі матеріального убозства.
     
Нестача необхідних для життя речей - безперечне зло, і на це вказує Святе Письмо. Біблія неоднозначно говорить про причини бідності та засоби їх уникання. Інакше говорять про злиденність пророки з XIII століття до р. Х., ще по-іншому - Книга Приповідок. Немає підстав для штучного узгодження цих поглядів, адже вони описують різні аспекти однієї проблеми. Якщо пильно придивитися до описаних в Біблії ситуацій та висловів про бідність, то можна їх прирівняти до мозаїки: окремі частини розкажуть небагато, але утворений з них образ насправді вражаючий.
     
На жаль, як це не раз трапляється, брак миттєвих та заготовлених на будь-який випадок відповідей створює сприятливу атмосферу для виникнення ідеології. Спокуса ідеологічних інтерпретацій не оминула також й екзегетів. Такий підхід радикально звужує світогляд. Екзегеза феміністична або натхнена теологією визволення не полегшує пошук відповідей на поставлене питання. Найістотніший момент у нашому прикладі - вплив теології визволення з її специфічним розумінням вибору на користь бідних. Без сумніву, вона звернула увагу на недооцінювані раніше аспекти біблійного переказу щодо убогих. Через екзегетичні принципи ця теологія дала відповіді спрощені, такі, що полегшують досягнення серця Об'явлення. 
     
Ми не знайдемо у Біблії систематизованого вчення про бідність та багатство, та проаналізувавши декілька ситуацій, можемо зробити висновки. Підмітимо, що, незважаючи на різнорідність термінів та ситуацій, навіть при поверхневому прочитанні розумієш: це питання для спільноти Ізраїлю дуже важливе. 
     
Передусім Бог закликає до справедливості у ставленні до убогого. Спокуса використати його слабкість та його неспроможність наражається на рішучий опір і з юридичного боку, що має забезпечити опіку бідних. Постійні застороги на зразок "За правдою суд свого ближнього" захищають бідного від втрати прав, які йому належать. Так, тексти Закону, як і промови пророків та псалми (Пс 82,3), містять заклики до справедливих судів щодо злиденних та турботи за пригнобленими. З великою пристрастю пророк Амос викриває несправедливість і байдужість по відношенню до бідних (Ам 2,6; 4,1).
     
У П'ятикнижжі зустрічаємо рішення, які, здається, не сприймаються у сучасних реаліях: плащ, що є заставою, має повернутися до власника, оскільки це його єдиний одяг (Вих 22,25); не слід брати від убогих відсоток за позичку (Лев 25,36). Для бідних на полях залишаються рештки врожаїв (Лев 19,9-10, Повт 24,19, пор. також Рут 2), нужденні мають право на плоди суботнього року (Вих 23,11, Повт 15,1-18).
     
У своїх пожертвах на Храм бідні також розглядаються згідно із своїм становищем: вони мають право на менш дорогі пожертвування для Храму.
    
 Інший акцент з'являється у книзі Приповідок. У деяких фрагментах бідність тлумачиться головним чином як наслідок лінощів (Прип 10,4; 21,17). Буває й так, що злидар сам винен у своїх нестатках, і у такому разі це вимагає не матеріальної допомоги, а навпаки - притягнення до відповідальності за таке життя.
     
Натомість літургійна традиція у Псалмах показує Бога, котрий знаходиться поруч з бідним у його стражданнях. Творець не забуває про знедолених, піклується про них (Пс 9,13; 10,12; Іов 5,15, Пс 107,41; особливо істотним тут є приклад опіки бідних Царя-Месії- Пс 22,26; 72,4). Навіть у псалмі 133 "підносить з пороху...." (в. 7-8) діяльність Бога для людини є одночасно своєрідним запрошенням до наслідування Творця. Йов - наче прислухаючись до заклику псалмів - оточує опікою потребуючих (29,16; 30,25; 31,19). Уся Біблія просякнута переконанням, що піклування про бідних є заслугою, чеснотою (Пс 41,1, Прип 14,21,31;29,7), а заклик давати милостиню та бути щедрим на милосердя - це один із вагомих елементів морального послання Об'явлення.
     
Особливе значення має й ідея суботніх та ювілейних років. Суботній вважається відпочинком землі, а також шансом для бідних, адже вони можуть користуватися тим, що вродила земля цього року. Натомість завдання ювілейного року - відхід віз зіпсованого устрою, спроба повернення до первісного, справедливого розподілу благ і землі. Після того, як Ізраїль зайняв Ханаан, від початкового ідеалу рівного розподілу землі для кожного коліна та людини дійшло поступово до величезної диверсифікації, й частина суспільства опинилася у злиднях. Ці установи, як можна вважати, не досягли своєї мети, не запобігли соціальному розшаруванню, а, швидше, віддалили цей процес. Вони висловлюють переконання, що існуючий суспільно-економічний устрій у світі, зіпсованому гріхом, - це не остаточний лад, і тому необхідне відновлення.
     
Як бачимо, важко говорити про певне систематизоване суспільне вчення про бідність у Біблії. Ці "постанови" ніби про щось змовчують, не договорюють, а деякі з них - якщо висловитися сучасною мовою - грубо трактують економічні відносини. Це не алгоритмізовані програми, за допомогою яких має вирішитися питання убозства, вони відкривають простір, де бідна людина має шанс. Наміром правознавця було не забезпечити кожного однаковою кількістю благ, а власне охорона гідності бідної людини, запобігти відкиданню її на задній план та гарантувати злидарю, що він не буде позбавлений належного місця у суспільстві. Бідний має бути рівноправним членом суспільства, що особливо простежується у ставленні до важливих подій із життя Ізраїлю: злиденність не може бути підставою для вилучення будь-кого із святкування і позбавлення можливості радіти разом з усіма (Повт 16,11-12, Ест 9,22).
     
Ми не знайдемо там економічних доктрин, придатних до миттєвого застосування, хоча б тому, що біблійні тексти з'явилися в умовах, котрі радикально відрізняються від наших реалій. Однак навіть у тій дійсності вони були - свідомо, як я гадаю - схематичними та недовершеними. Ці тексти ілюстрували переконання у необхідності співчувати убогості бідного, і одночасно показують, що повністю розв'язати цю проблему - понад людські можливості. Якщо злиденність, принаймні, певною мірою, є наслідком гріха, то остаточно розрішити ситуацію може лише втручання Бога. Це Він є Спасителем. Усунення бідності вимагає особистого навернення кожної людини (в найглибшому розумінні), оскільки розглянута проблема, як і будь-якого іншого зла, що з'являється в суспільстві, зароджується всередині людини. Часто ми навіть не усвідомлюємо, що привело суспільство до такого стану. Ми не в змозі вирішити проблему в самій її основі, та ніколи не втрачає актуальності прохання мати убогого за людину. Заклики проявляти милосердя та подавати нужденним свідчать, що однозначного погляду на це питання немає, а слід реагувати на бідність ближнього й з іншого боку, що віддзеркалено в 15-му розділі книги Второзаконня. У 4-му вірші ми читаємо: "у тебе не повинно бути бідного", а вже трохи далі: "бо бідного в тім краї не забракне" (Повт 15,11). Знову з'явиться ця тема у вченні Ісуса: "убогих завжди мати будете" (Мк 14,7, пор. Ін 12,1-11). Бідність наших ближніх - це явище, з яким не можна змиритися, та одночасно маємо зрозуміти, що повне розв'язання цього питання вимагає більшого, аніж ми можемо зробити.
     
Господь Бог через Своє Слово вказує напрямки мислення та дії. Спосіб втілення їх у життя залежить від використання людиною її творчих можливостей. Немає готових соціо-економічних рішень, немає також доктрини про бідних, натомість існує звернення до свідомості віруючої людини не погоджуватися з такою ситуацією, коли її ближній потерпає від злиднів чи помирає від голоду. Це заклик не забувати волання бідних і - по можливості - приходити їм на допомогу, а також пам'ятати про те, що бідний - така ж людина, як і той, хто користується великими благами і має вплив. Біблія не дозволяє бодай на хвилину подумати, що той, хто більше має, гідний більшої пошани тільки тому, що перед ним схиляється світ.
     
Неможна вилучити з Біблії та її релігійного контексту цих суспільних та економічних справ. Але слід пам'ятати, що найважливіша робота виконується сумлінням людини у її щирому прагненні врятувати бідного, до чого й закликають біблійні оповіді.

http://www.socium.org.ua/Socium.files/pages/october2002/stary_zapovit.htm

Додати власний коментар

*
*
Будь ласка, додайте 4 й 5.

Суспільство

папа

15 простих учинків милосердя, про які ми часто забуваємо

Папа Франциск слушно зазначає: «Він [Господь] цікавиться кожним з нас; Його любов не дозволяє Йому бути байдужим до того, що відбувається з нами...

життя

Чи можна дітям дивитися телевізор?

Персонажі з телеекрану близькі нам — вони постійно входять у наші домівки, щоденно гостюють у них і можуть впливати на нас. Зайве доводити, що саме діти найбільше на це вразливі. Дитина «живиться» нашим прикладом, цінностями, які їй передаємо, радісною атмосферою в родині, стосунками, що поєднують її батьків. То ж чому маємо звертати увагу на те, що показує телебачення? ...

життя

Анорексія: медична проблема чи гріх?

Проблеми, пов’язані з харчуванням (так звані розлади травної системи) поширеніші, аніж може здатися більшості з нас. Вік цих розладів постійно знижується; вони охоплюють не лише дівчат, але й юнаків; страждають від них також і дорослі — можливо, у менш очевидних формах...

життя

Як подолати страх?

Ніщо не викликає у людей такого страху, як… інші люди. Та як це працює? Адже я боюся тих, хто мені просто не подобається, чи не так? Про що ні з ким — навіть із самим собою — я не наважуюсь розмовляти? Невже особи, що нині пробуджують у мені страх, нагадують людей, яких я боявся у минулому? ...

блаженіший

Докотилась Україна…

У народі з’явилися анекдоти про вітчизняні суди. Коли під час судової розправи підсудному нададуть слово, він повинен починати таким запитанням: «Достойний пане суддя, прохаю мені відразу сказати, скільки я маю вам заплатити за прихильний вирок», або «Достойний пане суддя, відповідатиму на ваші запитання тільки після того, як ви, поклавши руку на Біблію чи на Конституцію, заявите перед нами всіма, тут зібраними, що видаючи судовий вирок, не приймали хабарів та не слухали наказів влади» ...

митрополит Андрей

10 правил бізнесу від Андрея Шептицького

У липні минуло 150 років від дня народження митрополита УГКЦ Андрея Шептицького. Він мислив out of the box, мав надзвичайний підприємницький хист і був відкритим до інновацій. Він інвестував у нафтовидобуток, нерухомість у Європі та навіть золоті копальні на о. Суматра в Індійському океані. Доходи від бізнесу спрямовував у майбутнє: освітні, соціальні проекти, чимало з яких працюють і розвиваються тепер (Український Католицький Університет, Народна лічниця, Національний музей і таке інше). Сьогодні, на основі вчення Шептицького, викладач соціальної економіки Зеновій Свереда заснував Академію Етики та Економіки, яка має амбітну мрію підвищувати добробут українців ...

Україна

70 років тому закінчилася Друга світова війна

2 вересня світ відзначає 70-ту річницю завершення Другої світової війни. У цей день 1945 року на борту американського лінкора «Міссурі» було підписано Акт капітуляції Японії представниками цієї країни, США, Китаєм, Великою Британією та СРСР. Від радянської сторони його підписав українець з Уманщини генерал-лейтенант Кузьма Дерев’янко ...

аборт

Чому центр «планування батьківства» не може обійтись без абортивної клініки?

Відомий американський блогер та журналіст Нью-Йорк Таймс Росс Доутат, відомий своїми консервативними поглядами, засуджує найпоширеніші методи планування батьківства у бізнес‑імперії «Planned Parenthood» («Плановане батьківство») ...

Архів новин